فروشگاهی که تمام نیازها را برآورده می کند

ارسال شده در دی ۳ام, ۱۳۹۵ موضوع خرید از خارج کشور توسط

یکی از ویژگی های سایت های فروشگاهی برتر می تواند گرینه خرید از خارج کشور باشد که برای برخی محصولات قرار داده اند. در واقع لینکی برای تهیه محصولاتی که در داخل کشور وجود ندارد ولی فروشگاه اینترنتی خود را موضف می داند برای رضایت مشتریانش آن را تهیه نماید. و به این ترتیب خرید از خارج کشور را در میان وظایف و خدمات خود می گنجاد.
%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9

ارسال نظر به
XHTML::
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>