ساعتی از کره ماه

ساعت 450 هزار دلاری که داخل آن از گرد و غبار واقعی کره ماه استفاده شده! قاب این ساعت نیز از استیل فضاپیمای آپولو...